ศัลยกรรมปรับลดโหนกแก้ม

ศัลยกรรมปรับลดโหนกแก้มด้วยระบบ 3 มิติ โดยกิริน


ปรับลดโหนกแก้ม

โดยไม่เกิดการหย่อนคล้อย หรือการไม่สมานตัว

General Zygoma 

Reduction

GIRIN Zygoma 

Reduction

O

รอยแผล


X
X


การยึดตรึงสามเท่า


O
O


การไม่สมานตัว


X
O


การหย่อนคล้อย


X

ด้วยเทคนิคพิเศษของนายแพทย์ ลี ซึง รยง

ผิวหนังหย่อนคล้อย NO

การไม่สมานตัว NO

การเปลี่ยนสภาพโดยฉับพลัน NO

ปรับลดโหนกแก้มด้วยระบบ 3 มิติ โดยกิริน

รีวิวจากเคสจริง

เคสที่ 1

เคสที่ 2

เคสที่ 3

เคสที่ 4

เคสที่ 5

เคสที่ 6

เคสที่ 7

เคสที่ 8

เคสที่ 9

เคสที่ 10

เคสที่ 11