ศัลยกรรมวีไลน์รูปแบบใหม่

ศัลยกรรมวีไลน์รูปแบบใหม่ โดยกิรินศัลยกรรมวีไลน์รูปแบบใหม่ โดยกิริน


ช่วงเวลาพักฟื้น


1 สัปดาห์


ความเสียหายต่อเส้นประสาท


X


มุมส่วนเกิน


X


ผิวหนังหย่อนคล้อย


X


ศัลยกรรมวีไลน์รูปแบบใหม่ โดยกิริน

รีวิวจากเคสจริง

เคสที่ 1

เคสที่ 2

เคสที่ 3

เคสที่ 4

เคสที่ 5

เคสที่ 6

เคสที่ 7

เคสที่ 8

เคสที่ 9

เคสที่ 10

เคสที่ 11

เคสที่ 12

เคสที่ 13

ศัลยกรรมโครงหน้าโดยกิริน ระบบที่ 1


โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

ปราศจากหมอตัวแทนที่ไม่ได้รับการอนุญาต


ศัลยกรรมโครงหน้าโดยกิริน ระบบที่ 2


โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

การันตีติดตามผลอย่างแม่นยำ

ด้วยระบบ CT สแกน


ศัลยกรรมโครงหน้า

โดยกิริน

ระบบที่ 1
โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

ปราศจากหมอตัวแทน

ที่ไม่ได้รับการอนุญาต


ศัลยกรรมโครงหน้า

โดยกิริน

ระบบที่ 2
โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

การันตีติดตามผลอย่างแม่นยำด้วยระบบ CT สแกน