ศัลยกรรมเปลือกตาชั้นบน

ศัลยกรรมเปลือกตาชั้นบน โดยกิริน

รีวิวจากเคสจริง

เคสที่ 1

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 2

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 3

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 4

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 5

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 6

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 7

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 8

ก่อนทำ

หลังทำ

ศัลยกรรมเปลือกตาชั้นบน โดยกิริน

ศัลยกรรมเปลือกตาชั้นบน โดยกิริน