แก้จมูก

การวินิจฉัยที่แม่นยำ

ด้วยกล้องส่องตรวจโพรงจมูก / CT สแกน 3 มิติ

Nasal Endoscopy

3D CT

ศัลยกรรมแก้จมูก โดยกิริน

รีวิวจากเคสจริง

เคสที่ 1

เคสที่ 2

เคสที่ 3

เคสที่ 4

เคสที่ 5

เคสที่ 6

เคสที่ 7

เคสที่ 8

เคสที่ 9

เคสที่ 10

เคสที่ 11

เคสที่ 12