ศัลยกรรมจมูกไร้ซิลิโคน

คืออะไร?


โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน


อัตราการติดเชื้อเท่ากับ ศูนย์, ผลข้างเคียงเท่ากับ ศูนย์


ศัลยกรรมจมูกไร้ซิลิโคนของ กิริน

โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน


การติดเชื้อเท่ากับ ศูนย์
ผลข้างเคียงเท่ากับ ศูนย์

ศัลยกรรมจมูก

ไร้ซิลิโคนของ กิริน

ศัลยกรรมจมูกไร้ซิลิโคน โดยกิริน


ใช้วัสดุจากผู้รับการผ่าตัดโดยตรง

ศัลยกรรมจมูกไร้ซิลิโคน โดยกิริน


ใช้วัสดุจากผู้รับการผ่าตัดโดยตรง