ศัลยกรรมเปิดหัว/หางตา

ศัลยกรรมเปิดหัว/หางตา โดยกิริน

รีวิวจากเคสจริง

เคสที่ 1

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 2

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 3

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 4

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 5

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 6

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 7

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 8

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 9

ก่อนทำ

หลังทำ

เคสที่ 10

ก่อนทำ

หลังทำ

ศัลยกรรมเปิดหัว/หางตา โดยกิริน

ศัลยกรรมเปิดหัว/หางตา โดยกิริน