เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาของเรา 

โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน ดำเนินการโดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก มุ่งสร้างความพอใจให้กับลูกค้าทั้ง 100% มากกว่าการดำเนินการที่เกินความจำเป็นเพื่อตอบสนองลูกค้าเพียง 1% เราดำเนินการบนพื้นฐานการทำศัลยกรรมที่ปลอดภัย ด้วยระบบทางการแพทย์ที่เป็นระเบียบ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่หลากหลาย รวมถึงติดตั้งระบบความปลอดภัยทางการแพทย์แบบผสมผสาน พร้อมกำจัดทุกความเสี่ยงที่อาจสร้างความกังวลให้ลูกค้า นอกจากมุ่งเน้นความปลอดภัยแล้ว กิรินยังมีการจัดการดูแลหลังการผ่าตัดที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจถึงการฟื้นตัวที่รวดเร็ว


สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา

โรงพยาบาลศัลยกรรมกิรินตั้งอยู่ย่านกังนัม ใจกลางเมืองกรุงโซล พร้อมให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และการบริการที่ยอดเยี่ยม

เราดำเนินการด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูง เช่นเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วไป การันตีถึงผลการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียด ถูกต้อง และแม่นยำ

ทีมแพทย์

นายแพทย์ ลี ซึง รยง


- หัวหน้าศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

- ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้า และการเสริมจมูก

- จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ศีรษะ และเนื้องอกที่คอแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ

- อดีตศาสตราจารย์วุฒิคุณด้านการศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลบุนดัง


นายแพทย์ ซง ฮุน


- หัวหน้าศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

- ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเปิดหางตา / การศัลยกรรมตา

- อดีตผู้บริหารโรงพยาบาลศัลยกรรมชองดัม

- อดีตผู้บริหารศูนย์ทางการแพทย์แห่งชาติ แผนกศัลยศาสตร์ และการอบรมด้านศัลยศาสตร์

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ศีรษะ และเนื้องอกที่คอแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์แผลไหม้ และมือแห่งเกาหลี

- สมาชิกโรงพยาบาลศัลยกรรมแห่งเกาหลีนายแพทย์ ซง แจ ยง


- หัวหน้าศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

- ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหน้าอก และแก้ไขหลังเสริมหน้าอก

- ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งเกาหลี

- สมาชิกโรงพยาบาลศัลยกรรมแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมจุลศัลยกรรม

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมวิจัยศัลยกรรมตกแต่งทรวงอกแห่งเกาหลี

- อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมดูดรีมแพทย์หญิง ฮัน จี ฮยอน


- ศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

- จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

- ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

- ปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศเกาหลี

- อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงพยาบาลนานาชาติเซนต์เมรี่ มหาวิทยาลัยคาโธลิกกวันดง

- อดีตศาสตราจารย์คลินิก แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบุนดัง มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล
แพทย์หญิง จอน จี อิน


- ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยกกระชับหน้าอก การดูดไขมัน และการปรับรูปร่าง

- จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

- ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์แห่งเกาหลี
นายแพทย์ ลี ซัง กอน


- ศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

- จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ

- ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลเซเวอแรนซ์ มหาวิทยาลัยยอนเซ

- ศาสตราจารย์วุฒิคุณแผนกศัลยกรรม คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยยอนเซ

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลี

นายแพทย์ ปาร์ค ด็อก-จุน


- ศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

- ปริญญาเอกสาขาศัลยกรรมพลาสติก มหาวิทยาลัยเกาหลี

- จบสถาบันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกาหลี

- สำเร็จการฝึกงาน และฝึกงานแพทย์เฉพาะทางที่ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลี

- สมาชิกดีเด่น สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี

- อดีตหัวหน้าศัลยแพทย์ โรงพยาบาลศัลยกรรมจิวเวอรี่

- อดีตหัวหน้าศัลยแพทย์ โรงพยาบาลศัลยกรรมเจวายพี

- อดีตหัวหน้าศัลยแพทย์ โรงพยาบาลศัลยกรรม U-Bom

- อดีตหัวหน้าศัลยแพทย์ โรงพยาบาลศัลยกรรมลีเอนจาง


นายแพทย์ ยุน ซึง กยู


- สำเร็จการศึกษาปริญญาโทคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ

- สำเร็จการฝึกงานแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมขากรรไกร โรงพยาบาลเซเวอเรนซ์คังนัม

- สมาชิกสามัญของสมาคมการศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้าแห่งชาติเกาหลี

- ตัวแทนที่ได้การยอมรับจากสมาชิกสมาคมการศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้าแห่งชาติเกาหลี

- สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมขากรรไกรแห่งชาติเกาหลี

- อดีตศัลยแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม Everm

- ปัจจุบันศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน
แพทย์หญิง คัง ซึง ฮี


- อดีตศัลยแพทย์ประจำคลินิคผิว You and I

- อดีตศัลยแพทย์ประจำคลินิค อีจีดง

- ปัจจุบันศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมกิรินแพทย์หญิง คิม ฮยอน จู


- สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคยองฮี

- สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมดูแลการสักและเจาะแห่งชาติเกาหลี

- สมาชิกสามัญของสมาคมโรคอ้วนแห่งชาติเกาหลี

- สมาชิกสามัญของสมาคมการแพทย์ปฐมภูมิแห่งชาติเกาหลี

- อดีตศัลยแพทย์ประจำคลินิค toxme

- อดีตศัลยแพทย์ประจำคลินิค Plushu

- ปัจจุบันศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมกิรินแพทย์หญิง อี ดง มิน


- สำเร็จการฝึกงานแพทย์ โรงพยาบาลเซเวอเรนซ์

- อดีตศัลยแพทย์ประจำคลินิก toxnfill

- อดีตศัลยแพทย์ประจำคลินิก renup

- ปัจจุบันศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมกิรินนายแพทย์ อี ซึง มิน


- สำเร็จการศึกษา คณะศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลซองโม ยออึยโด

- หัวหน้าแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลซองโม ยออึยโด

- สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยแพทย์แห่งชาติเกาหลี

- สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งด้านเลเซอร์แห่งชาติเกาหลี

- ปัจจุบันศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมกิรินแพทย์หญิง คิม เอสเธอร์


- สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ

- แพทย์เฉพาะทางวิสัญญีแพทย์ ที่โรงพยาบาลเซเวอเรนซ์

- สมาชิกสมาคมวิสัญญีแพทย์แห่งชาติเกาหลี

- สมาชิกสมาคมเวชบำบัดวิกฤต

- ปัจจุบันศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน
นายแพทย์ คู นัม ฮุน


- ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน

- ปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

- ปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

- จบหลักสูตรพิเศษจากคณะวิสัญญีวิทยา และเวชศาสตร์บำบัดความเจ็บปวด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

- สมาชิกสมาคมวิสัญญีวิทยา และเวชศาสตร์บำบัดความเจ็บปวดแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งเกาหลี

- สมาชิกสมาคมวิจัยภาวะปวดกระดูกสันหลัง

- สมาชิกสมาคม IMS แห่งเกาหลี

เกี่ยวกับเรา


ปรัชญาของเรา

โรงพยาบาลศัลยกรรมกิริน ดำเนินการโดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก มุ่งสร้างความพอใจให้กับลูกค้าทั้ง 100% มากกว่าการดำเนินการที่เกินความจำเป็นเพื่อตอบสนองลูกค้าเพียง 1% เราดำเนินการบนพื้นฐานการทำศัลยกรรมที่ปลอดภัย ด้วยระบบทางการแพทย์ที่เป็นระเบียบ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่หลากหลาย รวมถึงติดตั้งระบบความปลอดภัยทางการแพทย์แบบผสมผสาน พร้อมกำจัดทุกความเสี่ยงที่อาจสร้างความกังวลให้ลูกค้า นอกจากมุ่งเน้นความปลอดภัยแล้ว กิรินยังมีการจัดการดูแลหลังการผ่าตัดที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจถึงการฟื้นตัวที่รวดเร็ว


สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา

โรงพยาบาลศัลยกรรมกิรินตั้งอยู่ย่านกังนัม ใจกลางเมืองกรุงโซล พร้อมให้บริการด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และการบริการที่ยอดเยี่ยมเราดำเนินการด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูง เช่นเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วไป การันตีถึงผลการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียด ถูกต้อง และแม่นยำทีมแพทย์